رفتن به بالا

  • معرفی شهر سده از توابع شهرستان اقلید

    معرفی شهر سده از توابع شهرستان اقلید (عکس) گردشگری ایران,معرفی شهر سده از توابع شهرستان اقلید،شهر سده واقع در جنوب ایران و شمال استان فارس می باشد.فاصله این شهر تا مرکز استان ۱۶۵ کیلومتر و با مرکز شهرستان یعنی اقلید ۷۵ کیلومتر می باشد گردشگری ایران,معرفی شهر سده از توابع شهرستان اقلید،شهر سده واقع در جنوب ایران و شمال استان فارس می باشد.فاصله این شهر تا مرکز استان ...
  • عشایر منطقه شهر سده از توابع شهرستان اقلید

    عشایر منطقه شهر سده از توابع شهرستان اقلید (عکس) گردشگری ایران ,عشایر منطقه شهر سده از توابع شهرستان اقلید،عشایر منطقه «سده اقلید» زندگی خود را با خودکفایی مبتنی بر دامداری و کشاورزی و نیز ساده زیستی در استان فارس سپری می کنند.   گردشگری ایران ,عشایر منطقه شهر سده از توابع شهرستان اقلید،عشایر منطقه «سده اقلید» زندگی خود را با خودکفایی مبتنی بر دامداری و ...