رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۳:۴۳
  • کد خبر : ۱۱۱۰
  • مشاهده :1,004 views

نقشه محدوده شهری

[google_map width=”600%” height=”600″ src=” <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d54775.56592132295!2d52.68781185!3d30.901404050000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3fb01ff19943bebb%3A0x9e03f69f754041c7!2sEqlid%2C+Fars!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1443866153597″ width=”600″ height=”600″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe> “] [gap height=”10″] [one_half] [google_map width=”600%” height=”600″ src=” <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d43435.31203917406!2d52.68781185!3d30.901404050000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3fb01ff19943bebb%3A0x9e03f69f754041c7!2sEqlid%2C+Fars!5e1!3m2!1sen!2sir!4v1443866403638″ width=”600″ height=”600″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe> “] [gap height=”10″] [one_half]

[google_map width=”600%” height=”600″ src=”

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d54775.56592132295!2d52.68781185!3d30.901404050000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3fb01ff19943bebb%3A0x9e03f69f754041c7!2sEqlid%2C+Fars!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1443866153597″ width=”600″ height=”600″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

“]

[gap height=”10″]

[one_half]

[google_map width=”600%” height=”600″ src=”

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d43435.31203917406!2d52.68781185!3d30.901404050000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3fb01ff19943bebb%3A0x9e03f69f754041c7!2sEqlid%2C+Fars!5e1!3m2!1sen!2sir!4v1443866403638″ width=”600″ height=”600″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

“]

[gap height=”10″]

[one_half]

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه